Skontaktuj się z nami!

Ostrołęka 07-410
ul. Kolejowa 103

   kom. 532 530 530

PRACE DROGOWE
budowa oraz remonty dróg, ulic, placów i parking

PRACE DROGOWE
budowa oraz remonty dróg, ulic, placów i parking

Olszewo-Borki: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami (rejon ulic Wyspiańskiego i Armii Krajowej) w Olszewie Borkach

Roboty ziemne Roboty wodno-kanalizacyjne Budowa dróg i parkingów
  • wykopy
  • niwelacje terenu
  • kompleksowe drenaże opaskowe
  • kompleksowe drenaże działki, ogrodów
  • kształtowanie terenu
  • prace ziemne
  • wykopy pod studnie
  • wykopy pod kable
  • wykopy pod instalacje elektryczne
  • systemy odwodnień
  • sieci wodociągowe
  • sieci kanalizacyjne
  • montaż przydomowych oczyszczalni ścieków
  • niwelacje
  • instalacje ciepłej i zimnej wody
  • instalacje wodno-kanalizacyjne
  • instalacje sanitarne i gazowe
  • wykonanie dróg dojazdowych z kruszywa
  • wykonanie dróg placów, parkingów z kostki brukowej betonowej
KRUSZYWA
TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH
WYNAJEM

 

Copyright © Multi-kom