Skontaktuj się z nami!

Ostrołęka 07-410
ul. Kolejowa 103

   kom. 532 530 530

PRACE DROGOWE
budowa oraz remonty dróg, ulic, placów i parking

PRACE DROGOWE
budowa oraz remonty dróg, ulic, placów i parking

Park maszyn

- koparki,

- mini koparki,

- koparko-ładowarki,

- samochody ciężarowe,

- samochody dla grup roboczych,

- urządzenia do zabezpieczania wykopów tymczasowych

- narzędzia pneumatyczne do przycisków poziomych pod drogami,

- zestawy do odwodnień,

- walec,

- zagęszczarki,

- piły do cięcia asfaltu,

- elektroniczna zgrzewarka do rur PE,

- pełen zakres drobnych narzędzi oraz maszyn wymaganych w zakresie wykonywanych robót.

 

image-59image-58image-57

 

Roboty ziemne Roboty wodno-kanalizacyjne Budowa dróg i parkingów
 • wykopy
 • niwelacje terenu
 • kompleksowe drenaże opaskowe
 • kompleksowe drenaże działki, ogrodów
 • kształtowanie terenu
 • prace ziemne
 • wykopy pod studnie
 • wykopy pod kable
 • wykopy pod instalacje elektryczne
 • systemy odwodnień
 • sieci wodociągowe
 • sieci kanalizacyjne
 • montaż przydomowych oczyszczalni ścieków
 • niwelacje
 • instalacje ciepłej i zimnej wody
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje sanitarne i gazowe
 • wykonanie dróg dojazdowych z kruszywa
 • wykonanie dróg placów, parkingów z kostki brukowej betonowej
KRUSZYWA
TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH
WYNAJEM

 

Copyright © Multi-kom